Dofinansowanie do wymiany okien

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze 3.0” umożliwia uzyskanie dofinansowania na częściową termomodernizację, bez konieczności wymiany źródła ciepła. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie np. tylko na wymianę okien lub docieplenie budynku. Warunkiem jest, aby budynek został oddany do użytkowania przed 1 stycznia 2014 roku i był wyposażony w źródło ciepła inne niż na paliwo stałe lub spełniające wymogi 5 klasy.

Warunki uzyskania wsparcia na wymianę okien

Aby otrzymać dofinansowanie na wymianę okien w ramach programu „Czyste Powietrze”, budynek musi spełniać określone kryteria techniczne. Istotne jest, aby został on oddany do użytkowania przed 2014 rokiem oraz był wyposażony w ekologiczne źródło ciepła. Dzięki temu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o wsparcie na częściową termomodernizację, bez konieczności kompleksowej wymiany instalacji grzewczej.

Prefinansowanie inwestycji w Czystym Powietrzu

W ramach programu „Czyste Powietrze” wprowadzono możliwość uzyskania prefinansowania inwestycji, czyli wypłaty części dotacji jeszcze przed rozpoczęciem prac. To nowatorskie rozwiązanie ma na celu ułatwienie realizacji projektów termomodernizacyjnych, szczególnie dla osób o niższych dochodach.

Kto może skorzystać z prefinansowania?

Z możliwości prefinansowania mogą skorzystać beneficjenci podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”. Oznacza to, że dotyczy to gospodarstw domowych o dochodach do 1 894 zł miesięcznie (wieloosobowe) lub 2 651 zł (jednoosobowe), a także tych o dochodach do 1 090 zł na osobę (wieloosobowe) lub 1 526 zł (jednoosobowe).

Procedura ubiegania się o prefinansowanie

Wniosek o prefinansowanie inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze składa się za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW. Pozwala on na otrzymanie do 50% przyznanej kwoty dotacji na konto wykonawcy, jeszcze przed realizacją inwestycji. To istotne ułatwienie, szczególnie dla osób z ograniczonymi środkami finansowymi, którym trudno byłoby sfinansować całość prac ze środków własnych.

Ulga termomodernizacyjna

Oprócz dotacji z programu „Czyste Powietrze”, właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać również z ulgi termomodernizacyjnej. Polega ona na odliczeniu od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na prace termomodernizacyjne, w tym wymianę okien, drzwi czy docieplenie.

Kto może skorzystać z ulgi?

Maksymalna wysokość ulgi termomodernizacyjnej to 53 tys. zł na jeden budynek. Ulgę tę mogą odliczyć od podatku osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych.

Możliwość łączenia ulgi z dotacją

Warto podkreślić, że ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dotacją z programu „Czyste Powietrze”. Jednak koszty sfinansowane dotacją nie mogą być jednocześnie odliczane w ramach tej ulgi.

Inne programy wspierające wymianę okien

Uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze” jest program „Ciepłe Mieszkanie”, skierowany do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych. W ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę okien, w zależności od dochodu, nawet do 90% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 37,5 tys. zł na lokal. Wsparcie można otrzymać w gminach, które przystąpiły do programu.

Program Ciepłe Mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie” to kolejne narzędzie, które ma na celu wspieranie wymiany okien w budynkach wielorodzinnych. Podobnie jak Czyste Powietrze”, oferuje on dofinansowanie do inwestycji termomodernizacyjnych, w tym wymiany stolarki okiennej. Wysokość dotacji uzależniona jest od dochodu gospodarstwa domowego i może sięgać nawet 90% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 37,5 tys. zł na lokal.

Wniosek

Program „Czyste Powietrze” oferuje kompleksowe wsparcie dla osób chcących poprawić efektywność energetyczną swoich domów, w tym poprzez wymianę okien i drzwi. Dzięki dotacjom, nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, właściciele domów jednorodzinnych mogą przeprowadzić gruntowną termomodernizację, zyskując nie tylko oszczędności na ogrzewaniu, ale także lepsze warunki do życia.

Ponadto, dodatkowo można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, co pozwala jeszcze bardziej ograniczyć koszty inwestycji. Program „Czyste Powietrze” to kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę okien oraz inne prace termomodernizacyjne.

Wdrożenie programu „Czyste Powietrze” to ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Polsce. Zachęcamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych do skorzystania z tej unikalnej szansy na modernizację swoich nieruchomości.